Cách thay đổi tên OEM và logo trong Windows 7/8/10

Nếu bạn mua máy tính hoặc laptop từ nhà sản xuất PC như Dell, Sony, HP, v.v..., bạn sẽ thấy logo, thông tin liên...